Rites of Spring - Mudel

Thanh Long Lam (°1981, Deinze) volgde de studie Vrije Grafiek aan het KASK in Gent. In 2014 kreeg hij een eervolle vermelding bij de Grote Prijs Actuele Tekenkunst in Ronse. Zijn kunst is gedreven door een sterke politieke en maatschappelijke interesse. De beeldcultuur uit zijn jeugd en de huidige beelden die ons via de media bereiken, vormen een belangrijke voedingsbodem voor zijn werk. Thanh Long Lam beoogt geen directe politieke of maatschappelijk e boodschap op te dringen, maar wil eerder de katalysator zijn die mensen aan het denken zet. Hij doet dat in de vorm van tekeningen, installaties, prints en performances.
‘Rites of Spring’ is een tentoonstelling die de grote zeggingskracht van tekeningen onderstreept. De titel van deze tentoonstelling verwijst naar de schijnbare herhaling van gebeurtenissen in de politieke wereldgeschiedenis. Tegelijkertijd verwijst het ook naar de nieuwe inzichten die rituelen kunnen oproepen wanneer herhaald op verschillende momenten.
Thanh Long Lam toont tweeënzeventig kleine tekeningen die gepresenteerd worden in een reeks en drie grote tekeningen. De opstelling van de beelden is opgevat als een installatie. De kleine werken beslaan vier aansluitende muren en vormen het kloppende hart van de tentoonstelling. Thanh Long Lam speelt graag met de specifieke ruimte die hij voor handen heeft. De intimiteit van de kleine werkjes vormt een wezenlijk contrast met de monumentaliteit van de grote tekeningen.
Er wordt gebruik gemaakt van houtskool, kneedgom en stoepkrijt om de tekeningen op te bouwen. Het gebruik van stoepkrijt is daarbij een nieuw element dat hem terugbrengt naar zijn kindertijd. Zijn eerste herinneringen aan iconische beelden stammen dan ook uit die periode. De werken zijn veelal zwartwit en alle grijswaarden tussenin. Een keuze voor kleur komt pas op het einde van het creatieproces.
War Pigs (2016-2017) is de titel van de serie kleine tekeningen. Het woord ‘pigs’ slaat op de menselijke domheid en is tevens een woordspeling op ‘pictures’. De werken zijn gebaseerd op televisiebeelden of nieuwsbeelden van het internet. Het zijn als het ware film stills van beelden die ons dagelijks bestoken. Door deze serie krijg je als kijker de tijd om de beelden rustig op te nemen. Het moment biedt ruimte voor projectie. Iedereen heeft zijn eigen waarheid, ideologie die een nieuw licht kan werpen op de inhoud van een individueel werkje. De tekeningen zijn overdonderend door hun aantal en manier van presenteren, rustpunten worden gecreëerd door hun abstractie.
Recap the Moment I (2016-2017) en Recap the Moment II (2016-2017) zijn muurvullende tekeningen die telkens verschillende soorten gebeurtenissen in één beeld vervatten. Ze omsluiten beide een hoek in de tentoonstellingsruimte en zijn zo visueel ook een knipoog naar de gespletenheid van de inhoud. De tekeningen streven ernaar een beeldenstorm te zijn die op het netvlies blijft branden.
Dance of Days (2016) maakt een onheilspellende indruk door twee rookpluimen op het achterplan, hoewel het in eerste instantie een onschuldig landschap lijkt te zijn. Thanh Long Lam doet telkens vragen rijzen over onze relatie tot beelden. Zijn tekeningen hebben een zekere humaniteit, hoewel geen figuren zijn afgebeeld. De menselijke aanwezigheid is steeds wel voelbaar. Hij zoekt de grenzen op tussen realiteit en fictie. Zijn de tekeningen een verbeelding of een afbeelding van de werkelijkheid?

Lien Lannoo © - 2017