Schemering/Dusk

Curated by Leen Poupeye
other participating artists:
Peter Bracke (BE), Aleksei Kazantsev (BE), Richard Laillier (FR)
17/05/2024 - 19/05/2024, Burg 4, Bruges

Dusk is where darkness meets light, where the line between reality and imagination blurs. Four strong national and international artists work around this theme. The depth and layering of the artworks explore themes such as darkness, growth, transformation, new possibilities, and perspectives. The images are more than snapshots and open the door to a broader reflection on the relationship between art, perception, and human experience.

Schemering. Een plek waar duisternis en licht elkaar ontmoeten, waar de grens tussen realiteit en verbeelding vervaagt. 4 sterke nationale en internationale kunstenaars werken rond dit thema. In de diepte en gelaagdheid van de kunstwerken worden thema's verkend, zoals duisternis, groei, transformatie, nieuwe mogelijkheden en perspectieven. De beelden zijn meer dan momentopnames en open een deur naar een bredere reflectie over de relatie tussen kunst, perceptie en menselijke ervaring.

Hypersonic History 

Drawing, charcoal , crayon and color pencil on paper/wood, 29.2 x 20.5 x 0.8 cm, 2024

The Borders #1

Drawing, charcoal and crayon on paper/wood, 125.5 x 88.5 x 1.8 cm, 2023

The Borders #2
Drawing, charcoal and crayon on paper/wood, 125.5 x 88.5 x 1.8 cm, 2023